Call Us
9513-317-135
 

J N Mishra Hospital

J N Mishra Hospital (Jaipur)

B-52, Gautam Marg, Khatipura Road, Near Vaishali Circle, Hanuman Nagar, Jaipur, Rajasthan - 302021

Phone: 0141 400 6030, 9829056230 Verified on 24th of November 2014

Rates for hospital wards at J N Mishra Hospital

Hospital FacilityRates
General WardRs. 600.00
Private WardRs. 1500.00 (Semi Deluxe, Non AC)
Private WardRs. 2000.00 (Deluxe AC)

Plan Your Surgery. Book Free Consultation.
Book Free Consultation with Expert Doctors