Sadhana Hospital

Sadhana Hospital (Jaipur)

Khatipura Road, Jaipur, Rajasthan - 302017

Phone: 0141 235 0774, 9314507174 Verified on 24th of November 2014

Rates for hospital wards at Sadhana Hospital

Hospital FacilityRates
General WardRs. 800.00
Semi Private WardRs. 1000.00 (Twin Sharing)
Private WardRs. 1500.00 (Simple)
Private WardRs. 2000.00 (Deluxe)
Private WardRs. 2500.00 (Super Deluxe AC)

×