Vinayak hospital

Vinayak hospital (Jaipur)

1, Gopalpura Bypass, Trivani Puliya ke pass, Jaipur, Rajasthan - 302018

Phone: 0141 250 4106, 8058156065 Verified on 26th of November 2014

Rates for hospital wards at Vinayak hospital

Hospital FacilityRates
General WardRs. 700.00
Private WardRs. 1400.00
Private WardRs. 1700.00 (Double Bed)
ICURs. 2700.00

×