Connect with Pristyn Care

List of Diagnostic Centres in Bhagalpur

Name & Address
Shiva Diagnostic Centre
R.B.S.S Road , Bhagalpur - 812001
Bhagalpur Collection Centre
Bhagalpur , Bhagalpur - 812001
Life Line Diagnostic Centre and Nursing Home
Khalifa Bag Chowk, , Bhagalpur - 812001
Surya Diagnosis Centre
Raja S.n Road ,Mashakchak, , Bhagalpur - 812001
Capital Pathology
R.B.S.S Road , Bhagalpur - 812001
Om Pathological Centre
L C T Ghat Road, Kahalgaon , Bhagalpur - 813203
Kumar Care Lab
D.N. Singh Road, Bhagapur Near Petrol Pump , Bhagalpur - 812001
SRL Diagnostic
Near Ghanta Ghar , Lajpat Park Road, Bhagalpur City , Bhagalpur - 812002
Popular Pathology
Bose Park, Bhagalpur, M G Road, , Bhagalpur - 812001
Dna Path Laboratory
Dna Path Laboratory R K Markettilkamanjhi Chowk, Lal Kothi , Bhagalpur - 812001
Giriraj X-Ray Clinic
M.g Road , Bhagalpur - 812001
Gentek Lab
Tilkamanjhi Chowk, BarariRoad , Bhagalpur - 812001
Bhagalpur C.T. Scan Centre
Near Bhawna International, M. G. Road, Adampur , Bhagalpur - 812001
Srishti Nursing Home
M.g Road, Bari Post Office , Bhagalpur - 812001
×