Call Us
9513-317-135
 

Rajdhani Hospital

Rajdhani Hospital (Jaipur)

C- 30, Bhagwan Das Road, Jaipur, Rajasthan - 302001

Phone: 0141 237 1202, 236 4901 Verified on 21st of November 2014

Rates for hospital wards at Rajdhani Hospital

Hospital FacilityRates
General WardRs. 500.00
Private WardRs. 2000.00 (Non AC)
Private WardRs. 2500.00 (AC)

Plan Your Surgery. Book Free Consultation.
Book Free Consultation with Expert Doctors