Call Us
9513-317-135
 

Shah Hospital

Shah Hospital (Jaipur)

K.E.-3, Kabir Marg, Jaipur, Rajasthan - 302016

Phone: 0141 220 3914, 9829012987 Verified on 24th of November 2014

Rates for hospital wards at Shah Hospital

Hospital FacilityRates
General WardRs. 700.00
Nursing ChargesRs. 250.00

Plan Your Surgery. Book Free Consultation.
Book Free Consultation with Expert Doctors